Za prvý kvartál tohto roka v prípade ponuky starších nehnuteľností na predaj, a to hlavne počas marca, sa zaznamenal výrazne utlmený vývoj. Celková ponuka v tejto časti trhu sa v sledovanom období opätovne znížila, pričom najvyššia ponuka bytových jednotiek určených na predaj bola v druhom bratislavskom okrese. Najnižšia ponuka bola zaznamenala v okrese BA IV.

Na rozdiel od nehnuteľností určených na predaj však omnoho výraznejšiu ponuku majú v Bratislave staršie nehnuteľnosti určené na prenájom. Podiel prenájmu na celkovej ponuke nehnuteľností zo sekundárneho trhu predstavuje až takmer 54 %. Najvyšší objem nehnuteľností určených na prenájom za prvý kvartál 2020 je v rámci Starého mesta (vyše 38 %) a hneď za ním nasleduje druhý bratislavský okres, ktorý ponúka niečo viac, ako 24 % z celkového objemu.

V rámci celého Slovenska je trend opačný a ponuka nehnuteľností určených na prenájom je výrazne nižšia, (niečo cez 20 %) oproti ponuke nehnuteľností určených na predaj“, dodáva Ing. Peter Ondrovič, PhD.

Čo sa týka ponuky starších rodinných domov určených na predaj – ich podiel v Bratislave predstavuje len zlomok (takmer 3 %) z celkovej ponuky rodinných domov na Slovensku. Najviac rodinných domov určených na predaj v Bratislave je v druhom okrese. Naopak najnižší objem ponuky je už tradične v BA V. Na realitnom trhu na Slovensku je v prípade ponúk rodinných domov určených na prenájom  až skoro 37 % z celkovej ponuky umiestnených práve v ponuke hlavného mesta. Najviac takýchto domov možno nájsť v rámci BA IV a prirodzene najnižšia ponuka rodinných domov na prenájom sa už dlhodobo nachádza v BA V.

A ako to vyzeralo s dražobnými nehnuteľnosťami v prvom kvartáli 2020? Informácie vám prinesieme už čoskoro opäť na našom blogu.