Počas prvého kvartálu Y2020 trh rezidenčných nehnuteľností predávaných dražbou nevykazoval žiadne výrazné zmeny oproti správaniu sa trhu z predchádzajúcich období.

Zmeny v objeme tejto ponuky boli opäť najmenej badateľné i úvodom tohto roka, čo bolo spôsobené samotným nariadením vlády zamedzujúcemu dražby nehnuteľností, a samozrejme útlmom celkového trhu nehnuteľností spôsobeného situáciou pandémie COVID-19 .

„Celkovo rast ponuky nehnuteľností určených k dražbe je dlhodobo nízky. Zmeny  a dynamika vývoja v rámci tejto skupiny nehnuteľností či už v podobe rastu alebo úbytku v samotnom objeme ponuky dražbových nehnuteľností sú v porovnaní s ostatnými segmentmi trhu výrazne odlišné“, informuje Ing. Peter Ondrovič, PhD. risk manažér a odhadca cien nehnuteľností spoločnosti LEXXUS.

Podiel dražobných nehnuteľností na celkovej ponuke je i naďalej nepatrný. V rámci celého Slovenska predstavuje ich podiel na trhu niečo nad 0,5 %.  Podiel nehnuteľností určených k dražbe v rámci hlavného mesta predstavuje niečo nad 4 % z celkového množstva nehnuteľností na trhu dražobných nehnuteľností.

Bude sa súčasná situácia meniť? Najnovšie informácie vám opäť prinesieme na našom blogu.