Čas plynie ako voda a my sme tento rok oslávili už svoje pätnáste výročie. Za jeden a pol dekády sa toho veľa zmenilo. Naša láska k realitnému obchodu a zodpovednosť však zostali rovnaké.

Nechali ste nás vstúpiť do vašich životov, domovov, častokrát ste odhalili svoju dušu, ale aj radosti a starosti rodiny. Kúpa aj predaj nehnuteľnosti, ktorá je pre vás domovom, je vždy spojená so silnou emóciou, ktorá je aj hnacím motorom pri výbere bytu, či domu. Aj preto si vážime dôveru, ktorú ste do nás vložili.

Úspechy a napredovanie by však nebolo možné realizovať bez vás, našich klientov a tiež bez nášho tímu, ktorý je pre nás veľkou oporou.

Pozrite sa spolu s nami na pár faktov, ktoré vám prezradia, čo sa nám spoločne za tých 15 rokov podarilo. Príjemné čítanie!