Obdobie veľkých a rozsiahlych nákupov nehnuteľností pre investičné účely je nezvratne za nami. Dnes sa formuje vyhovujúca atmosféra pre nehnuteľnosti, ktoré ste si kúpili za účelom ich následného prenájmu.

Ako môžete v súčasnosti zhodnotiť nehnuteľnosť?

Možnosti sú dve. Je to samozrejme jej opätovný predaj s prijateľným zhodnotením alebo prenájom nehnuteľnosti. Zatiaľ čo prvá možnosť je dnes výhodná iba v prípade, ak ste nehnuteľnosť nadobudli v minulosti, prenájmu sa nielen na realitnom, ale hlavne vďaka situácii na hypotekárnom trhu, otvárajú nové možnosti.

Vplyvom menšej konkurencie na trhu nájmov je vďaka čistému zisku z nájomného možné získavať celkom zaujímavé zhodnotenie realitných investícií. Výšku zisku ovplyvňuje lokalita, kde sa vaša nehnuteľnosť nachádza a jej atraktivita. Trh nájmov sa však začína meniť, rovnako aj pravidlá na trhu, a to bude mať vplyv na udržanie ekonomického úžitku z nájmu už v blízkej budúcnosti.

Konkurencia na trhu nájmov sa bude postupne zvyšovať, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Trh s novostavbami, rovnako aj trh s nehnuteľnosťami, ktoré už mali svojho majiteľa, teda sekundárny trh, ako aj trh nájmov sú vo vzájomnom vzťahu a sú silne prepojené. Nedostatočná ponuka na trhu novostavieb zatiaľ nepovedie k výraznejšiemu zlacňovaniu nehnuteľnosti v Bratislave. Bránia tomu viaceré vstupné položky formujúce cenu na samotnom počiatku, teda pred fázou výstavby a počas fázy výstavby. Tieto ceny vstupov sú zatiaľ vysoké a neprispôsobujú sa vývoju trhu

Prenájmom sa darí

Počas minulého roka sa v Bratislave a jej blízkom okolí objem obchodov na trhu nájmov skoro zdvojnásobil. Nový hypotekárny mechanizmus sťažil prístup k potrebnému objemu peňazí, ktoré ľudia potrebujú na kúpu nehnuteľnosti. Mladí ľudia, ktorí boli po väčšine motorom dynamiky na trhu nehnuteľností, dnes jednoducho nemajú potrebnú hotovosť, a preto potrebujú dlhšie časové obdobie, aby si nasporili alebo sa rozhodnú riešiť svoje bývanie práve prostredníctvom nájmu.

Sekundárny trh* prestane nahrádzať ponuku nehnuteľností určených na predaj chýbajúcu na primárnom trhu** v takom rozsahu, ako do nedávnej minulosti. Čo je najpodstatnejšie, samotná nepružnosť cien resp. ich vzdor k oslabovaniu vytvorí priestor k tomu, že postupne čoraz viac a viac ľudí bude mať pri zvyšujúcich sa cenách problém kúpiť si nehnuteľnosť. Bude sa zvyšovať priepasť medzi tým, čo banka bude môcť klientom cez hypotekárny úver poskytnúť a tým, čo budú musieť klienti pokryť z vlastných zdrojov.

Ceny nájomného stále rastú

Postupné dopĺňanie ponuky na trhu nájmov o byty z projektov ktoré sa dokončujú, prinesie masovejší nárast ponuky a tým aj silnejšiu konkurenciu. V súčasnosti ceny nájmov pozvoľne rastú. Je to spôsobené novou situáciu na trhu a tým, že ponuka ešte nie je tak rozsiahla. Obchody sa znásobujú a nezasahujú ich ani sezónne vplyvy. Ceny čistých nájmov medzikvartálne rástli v rozmedzí 4,2 % až 6,8 %. Okrem toho, z ponuky nájmov miznú nehnuteľnosti ponúkané úmyselne za dampingové ceny.  Ak si hľadajúci nájom si musia dávať pozor , pretože sa začína  na trhu postupne rozširovať objem nehnuteľností, ktoré sú ponúkané za extrémne prehnané ceny čistých mesačných nájmov. Mnohé z týchto ponúk majú doslova premrštené očakávania, ktoré nezodpovedajú reálnemu stavu.


Pozn.: * nehnuteľnosti, ktoré mali aspoň jedného majiteľa, ** trh novostavieb