Napriek tomu, že ceny nových bytov v Bratislave opäť preskočili svoje maximum, ich rast sa spomaľuje. V dôsledku nejasnej situácie na rezidenčnom trhu nehnuteľností a čoraz prísnejších opatrení NBS na získanie hypotekárneho financovania nového bývania, počet predaných bytov naďalej klesá.

Vývoj priemernej ceny nového bývania v medzikvartálnom a medziročnom porovnaní

Za prvé tri mesiace roka 2019 dosiahla priemerná cena voľných nových bytov v Bratislave hodnotu 2 311 EUR/m2 bez DPH. Oproti poslednému štvrťroku minulého roka sa zvýšila o 37 EUR, resp. o 1,6 %.

Ak porovnáme priemernú cenu nových bytov s prvým kvartálom 2018, priemerná cena rástla o 6,8 %. Priemerná cena voľných bytov stúpala vo všetkých bratislavských okresoch, najviac však v BA IV, medzikvartálne až o 3,6 %.

Byty sa predávali za priemernú cenu 2 179 EUR bez DPH/m2. Na rozdiel od posledných troch mesiacov minulého roka, cena predaných bytov rástla iba v troch bratislavských okresoch, čo malo za následok, že celková priemerná cena za Bratislavu ako celok sa zvýšila iba o 4  EUR, resp. o 0,2 %. Podobne, ako u voľných nových bytov, ide však o nové pokrízové maximum. V dvoch bratislavských okresoch ste si pri kúpe nového bytu zaplatili menej, ako by ste za porovnateľnú kategóriu bytu museli zaplatiť na konci roka 2018. Najvýraznejší pokles v priemernej predajnej cene sme zaznamenali v prvom okrese (-7,6 %) a menší, v druhom bratislavskom okrese, a to -2,7 %.