V mesiacoch január až marec 2019 bolo zazmluvnených 573 bytov. Medzikvartálne sa záujem o nové byty znížil o 9,5 % a medziročne hovoríme až o 45 % poklese záujmu o nové byty.

Prečo sa kupuje menej bytov?

Za týmto procesom je potrebné hľadať niekoľko dôvodov. Najpodstatnejší z nich je samotná nepružnosť cien resp. ich vzdor k oslabovaniu. V praxi to znamená, že čoraz viac a viac ľudí má pri zvyšujúcich sa cenách nehnuteľností problém dovoliť kúpiť si bývanie. Dôvodom je neúmerne sa zväčšujúca priepasť medzi tým, čo banka klientom ponúka cez hypotekárny úver a tým, čo klienti musia pokryť z vlastných zdrojov.

Bude sa situácia meniť?

Situácia na trhu je zatiaľ nejasná s komplikovanou predikciou, nakoľko práve hypotekárny trh bude v druhej polovici roka čeliť poslednej generácii mechanizmu obmedzujúceho systém hypotekárneho financovania nehnuteľností z dielne NBS a ten bude mať ďalší dopad na trh rezidenčných nehnuteľností. V neposlednom rade ponuka nových nehnuteľností na predaj výrazne klesá ako na primárnom, tak aj na sekundárnom trhu, naopak rastie ponuka bytov určených na prenájom. Na trhu tak výrazne chýba substitučná možnosť voľby, ako jeden z výrazných mechanizmov  predošlého obdobia. Najviac bytov sa predalo v BA IV – 158 bytových jednotiek, naopak najmenej bytov sa predalo v BA I – 47.