Ku koncu sledovaného obdobia, teda prvého kvartálu 2019, bolo na bratislavskom trhu rezidenčných nehnuteľností 2 207 voľných bytových jednotiek.

Ide o najnižšiu ponuku novostavieb v pokrízovom období. Medzikvartálne ide o pokles na úrovni 8,5 % a medziročne hovoríme takmer o 30 % úbytku nových bytov v ponuke.

Pomer medzi voľnými dokončenými bytmi a voľnými rozostavanými bytmi sa oproti predchádzajúcemu kvartálu zmenil len mierne. Podiel počtu voľných rozostavaných bytov na celkovom objeme voľných bytov na trhu novostavieb mierne poklesol na úroveň 89,5 %. Vo štvrtom kvartáli minulého roka to bolo takmer 91 %.

Všeobecné informácie o trhu novostavieb

Na trhu je v súčasnosti 96 aktívnych projektov, čo je rovnaký stav, ako vo štvrtom kvartáli 2018. Bratislavský trh rezidenčných nehnuteľností zaznamenal celkovo päť noviniek na trhu. Z toho ide o tri nové projekty a dve nové etapy existujúcich projektov. Tieto novinky rozšírili ponuku o 341 nových bytov. Je to už druhé, za sebou idúce kvartálne obdobie, kedy je objem ponuky noviniek hlboko pod 500 jednotkami.  Oproti predchádzajúcemu kvartálu ukončilo predaj deväť projektov z dôvodu vypredania svojej ponuky.