Objem investícií do rezidenčných projektov sa od začiatku pandémie zvyšuje len pozvoľna. Informoval o tom risk manažér a odhadca cien nehnuteľností z realitnej spoločnosti Lexxus Peter Ondrovič.

„V prípade investícií do projektov rezidenčného bývania sme zaznamenali mierne oživenie už aj počas tohto roka. Masívnejšiemu nárastu investícii do tohto sektora však bráni nielen turbulentná súčasná situácia, ale aj výpadok viacerých kľúčových vstupov napríklad v podobe stavebných materiálov,“ uviedol.

Ondrovič poznamenal, že vzhľadom na vývoj situácie a nereálny predpoklad ukončenia krízy spojenej s COVID-19 v dohľadnej dobe, sa aktuálnemu stavu prispôsobuje aj sektor developmentu.

„Samozrejme odvetvie rezidenčného developmentu hľadá nové možnosti aj v rámci trhu fungujúceho v obmedzených podmienkach, čo sa následne odráža vo forme a objeme investícií do realizácie nových projektov,“ vysvetľuje.

Ako dodáva, sektor developmentu komerčných nehnuteľností bude prechádzať nevyhnutnou zmenou, aby dokázal pružne reagovať na vzniknutý stav na trhu.

Zdroj: Shutterstock.com

Pandémia mení potreby na realitnom trhu

Podľa Ondroviča sa vplyvom pandémie zmenili potreby komerčného a biznis sektora, a to hlavne v nárokoch na priestory a potreby.

„Odlišný koncept fungovania firiem sa odrazil hlavne na obmedzení investícií do výstavby budov poskytujúcich kancelárske alebo obchodné priestory,“ skonštatoval. Kľúčové zmeny v rámci rezidenčného aj nerezidenčného sektora developmentu podľa neho nevytvárajú predpoklad na zmeny či rozsiahlejšie investície.

„Takto vytvorené prostredie reálne neumožňuje dosiahnuť stav a intenzitu investícií smerovaných do sektora developmentu z obdobia pred pandémiou,“ uzavrel.

Aktuálnu situáciu na investičnom trhu komerčných nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy porovnáva konzultačná spoločnosť Colliers v správe Investičná scéna CEE. Odhaduje, že na konci roka 2021 dosiahnu objemy podobnú úroveň ako v roku 2020, teda 10 až 11 miliárd eur.

„Napriek naďalej pretrvávajúcemu vplyvu pandémie je objem investícií za prvé tri štvrťroky 2021 v celkovej výške 7,3 miliardy eur medziročne nižší len o 10 percent a približne o 20 percent nižší ako v rovnakom období roku 2019,“ uvádza.

Zdroj: Shutterstock.com

Slovensko rastie

Colliers konštatuje, že v porovnaní s objemom spred pandémie, väčšina jednotlivých krajín zaostáva, avšak Poľsko s 56 percentami objemu v roku 2021, Maďarsko a Slovensko sú na vyššej úrovni ako v roku 2020.

„Slovenský investičný trh nedisponuje takou ponukou inštitucionálnych produktov ako iné krajiny regiónu. Investori tak majú u nás menší výber. Napriek tomu v budúcom roku očakávame nárast počtu transakcií, keďže tento rok bol negatívne ovplyvnený pandémiou,“ uzatvára riaditeľ Colliers Richard Urvay.

Zdroj: webnoviny.sk

Ponuka rezidenčných nehnuteľností