Kúpa bytu je z pohľadu investičných špecifík v porovnaní s ostatnými typmi nehnuteľností najvhodnejšou investíciou. Vyplýva to z vyjadrenia risk manažéra a odhadcu cien nehnuteľností realitnej spoločnosti LEXXUS Petra Ondroviča.

Výnosy sú podľa neho v tomto prípade relatívne stabilné a tiež náklady a manažment spojené s prenájmom bytovej jednotky sú v porovnaní s rodinnými domami či rekreačnými nehnuteľnosťami relatívne najstabilnejšie. Najviac je pritom pre tento účel rozvinutý trh v rámci Bratislavy.

Všetko je však individuálne

Celkový výnos z investície pritom záleží podľa Ondroviča od lokality a typu či kategórie nehnuteľnosti.

„Všeobecne však platí, že výnosy z investície v prípade individuálnych nehnuteľností sa výrazne znížili oproti obdobiu spred pandémie, čo má za následok výrazný nárast cien nehnuteľností a výraznejší prepad nájomných cien nehnuteľností na trhu nájmu,“ konštatuje Ondrovič s tým, že výška výnosu z investície v prípade individuálnej nehnuteľnosti sa dnes pohybuje niečo nad 2,6 % p.a.

Ako ďalej uvádza, od polovice roka 2018 až do začiatku minulého roka nájom zaznamenával klesajúcu tendenciu a vo zvyšných troch kvartáloch minulého roka zaznamenal rastúci trend.

„Ukazovateľ pomeru priemernej ceny k priemernému nájmu dosahoval v Q4 2017 hodnotu návratnosti 20,5 roka, pričom do konca roka 2018 vzrástol na úroveň 23 rokov,“ spresnil Ondrovič.

Zároveň dodal, že počas roku 2021 sa tento ukazovateľ výrazne zhoršil a počas letných mesiacov presiahol vysoko hranicu návratnosti nad 30 rokov.

„V poslednom kvartáli minulého roka sa však jemne korigoval a znížil sa na hodnotu 28,4 roka,“ doplnil.

Čo sa oplatí najmenej?

Najnákladnejšia forma investovania je podľa Ondroviča kúpa individuálnej nehnuteľnosti. Ďalšou formou je kolektívny nástroj umožňujúci dlhodobú formu investovania.

„Ide v podstate o nástroj, kde investor prostredníctvom realitného fondu nakupuje podiely na určitých budovách, objektoch, centrách či v rámci pripravovaných alebo realizujúcich sa rezidenčných projektov,“ vysvetlil Ondrovič s tým, že výška výnosov a úspešnosť závisí od zloženia fondov.

„Výnosy sa spravidla pohybujú niekde okolo 3 % p.a. V prípade výkonnejších fondov je výnos vyšší,“ uzavrel.

Kúpu bytu považuje za najvhodnejší typ investície do nehnuteľností aj Raymond Kopka, viceprezident predaja investičných produktov v spoločnosti Proxenta.

„Byty sú likvidnejšie ako domy či rekreačné nehnuteľnosti, je po nich najvyšší dopyt, čo sa týka prenájmov, a ich kúpa si tiež nevyžaduje taký vysoký vstupný kapitál. Z pohľadu investorov sú teda zo spomenutých troch logickou a najčastejšou voľbou,” vysvetľuje.

Investície do nehnuteľností sa stávajú trendom

Napriek tomu, že podľa Proxenty ide z pohľadu investovania o veľmi konzervatívny spôsob zhodnocovania peňazí, investícia do nehnuteľnosti je medzi slovenskými investormi veľmi populárna.

„Pri rozhodovaní o kúpe nehnuteľnosti na investíciu je vždy najdôležitejším faktorom lokalita. Nehnuteľnosti v dobrých lokalitách sú vždy atraktívne, aj keď je ich cena vyššia,” poznamenal Raymond Kopka.

Pri investovaní do nehnuteľnosti na prenájom podľa Kopku výnos investora len zriedka presiahne 7 % p. a., a aj to len pri tých najlukratívnejších nehnuteľnostiach v najlepších lokalitách.

„Z nich je potrebné ešte odrátať náklady. V priemere sa čistý výnos z prenájmu pohybuje na úrovni 2,5 – 3 % p. a.”

Investori môžu investovať aj do spoločností, ktoré realizujú výstavbu realitných projektov, ale aj do konkrétneho rezidenčného projektu.

„Pri investovaní do konkrétneho projektu sa výnosy investora môžu pohybovať v dvojciferných číslach. Investor si síce musí počkať na ich výplatu niekoľko rokov, počas ktorých prebieha výstavba projektu a predaj bytov. Za to ale môže byť odmenený vyššími výnosmi,” uzavrel Raymond Kopka z Proxenty.

Zdroj: startitup.sk