S postupným nárastom ponuky nehnuteľností určených na bývanie sa výraznejšie upravujú aj ich ceny, čo zreteľne obmedzuje dopyt v niektorých lokalitách najmä na západnom Slovensku, ale už aj v Bratislave.

Agentúru SITA o tom informoval risk manažér a odhadca cien nehnuteľností z realitnej spoločnosti LEXXUS, a. s., Peter Ondrovič.

Ponuka sa celkovo zlepšuje

Výraznejšiemu rastu ponuky v súčasnosti bráni stále nejasná situácia vývoja v najbližších mesiacoch alebo množstvo faktorov spojených práve s dodávkami, službami či prácami v samotnom stavebníctve,“ uviedol.

Týka sa to nedostatku niektorých materiálov či predĺženia lehôt pre mnohé, v minulosti už zazmluvnené dodávky či materiály.

„Celkovo ponuka nehnuteľností určených na bývanie sa plynúcimi mesiacmi tohto roka zlepšuje,“ poznamenal Ondrovič.

Viaceré čísla spojené s novou ponukou v jednotlivých lokalitách Slovenska sú podľa neho prifarbované“ údajmi o novej ponuke bytov či domov, ktoré sú v tichej forme predaja ponúkané už dlhšie časové obdobie, čo významne skresľuje hodnoty o reálne novej ponuke na trhu.

Zdroj foto: www.cz.depositphotos.com

Tempo rastu cien sa musí znížiť

Ponuka nehnuteľností na prenájom je bohatá už dlhšie obdobie.

 „Momentálne jedine v hlavnom meste majú nehnuteľnosti určené na prenájom výraznejšiu prevahu nad ponukou nehnuteľností určených na predaj. V ostatných mestách, v ktorých nájomný trh relatívne funguje, je ponuka nehnuteľností určená na nájom nižšia, a v najbližšom období sa ani nepredpokladá zmena vývoja situácie v týchto mestách podobná scenáru v Bratislave,“ priblížil expert.

„Mnohé projekty a viaceré ceny nehnuteľností na sekundárnom trhu dosahujú v mnohých lokalitách na Slovensku a v hlavnom meste predajné ceny, ktoré pri súčasných úrovniach rastu cien výrazne utlmujú dopyt. Udržanie dopytu, resp. jeho mierne oživenie bude záležať v najbližšom nadchádzajúcom období práve od schopnosti trhu zredukovať rýchlosť tempa rastu cien,“ hovorí Ondrovič.

V žiadnej lokalite Slovenska sa podľa neho v najbližšom období nevytvára predpoklad na reálny pokles cien. Práve naopak, i naďalej sa vzhľadom na situáciu na trhu očakáva pozvoľný jemný rast.

Zdroj foto: www.shutterstock.com

Zazmluvnené ceny sa môžu upraviť

„Rast reálnej novej ponuky bude výrazne závislý od schopnosti trhu sa vysporiadať so súčasnými problémami s predlžovaním termínov dodávok alebo samotných materiálov. Zároveň bude celkový dopyt na trhu novostavieb podmienený čoraz viac potrebnou ochotou kupujúcich uzatvárať zmluvy na nehnuteľnosti v projektoch, pri ktorých bude existovať reálne riziko viacerých predlžovaní termínov spojených s výstavbou,“ dodal Ondrovič.

Zároveň s tým podľa neho vzniknú reálne riziká spojené s možnými úpravami zazmluvnených cien kupovaných nehnuteľností (rast a doplatky k zmluvne dohodnutým kúpnym cenám nehnuteľností) a so samotným výrazným predlžovaním odovzdania týchto nehnuteľnosti od developerských spoločností kupujúcim.

Zdroj: SITA, www.webnoviny.sk/vrealitach