Zverejnené údaje Štatistického úradu SR potvrdzujú mimoriadne nárasty cien nehnuteľností, ktoré sa medziročne predávali drahšie o 8 %.

Inštitút urbánneho rozvoja upozorňuje, že nedostatok bytov tlačí ceny nehnuteľností určených na bývanie do rekordných výšin. Risk manažér a odhadca cien nehnuteľností z realitnej spoločnosti Lexxus Peter Ondrovič uviedol, že počas jesenných mesiacov klesala ponuka nových bytov oproti druhému kvartálu o 17 %.

„Približne rovnaký pokles, teda o 16,9 % sme zaznamenali aj v prípade medziročného porovnania,“ dodal.

Nízka ponuka noviniek, resp. jej výrazný pokles v posledných rokoch, je podľa Ondroviča jedným z významných determinantov nárastu cien nehnuteľností.

„Medziročné úbytky v objeme voľných bytov v bratislavských novostavbách dosahovali v prvých troch kvartáloch tohto roka dvojciferné hodnoty,“ poznamenal Ondrovič.

Zdroj: Shutterstock.com

Administratívne procesy či legislatíva sú podľa Ondroviča jedným z problémov, ktoré dnes ovplyvňujú rýchlosť schvaľovacích procesov, a teda aj výstavby.

„Personálne posilnenie úradov a definovanie jasných a zreteľných pravidiel pre schvaľovanie nielen v rámci stavebných úradov, ale aj pridružených subjektov, ktoré sú zahrnuté do vyjadrovacích procesov či schvaľovacích konaní, by napomohlo k vyššej priechodnosti v rámci jednotlivých stupňov schvaľovania povolení,“ zdôraznil Ondrovič.

Ako dodal, procesy by urýchlilo aj určenie jasnejších požiadaviek a pravidiel pre prípravu podkladov v rámci jednotlivých stupňov schvaľovania projektov či investičných zámerov, pretože by to v konečnom dôsledku odbúralo mnohé prieťahy.

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) upozorňuje, že iba v hlavnom meste v súčasnosti chýba približne 40-tisíc bytov, pričom v roku 2020 vznikla alarmujúca situácia, keď súhlasné záväzné stanovisko získalo v Bratislave iba 1957 bytových jednotiek, čo je o 1000 menej, ako skolaudovaných bytov za rovnaké obdobie.

Zdroj: Shutterstock.com

Nevyhnutnou podmienkou pre zmiernenie rastu cien bytov identifikuje IUR v prijatí novej a kvalitnej stavebnej legislatívy, ktorá skvalitní územné plánovanie, ako aj zjednoduší a zrýchli administratívne a povoľovacie procesy.

Ceny nehnuteľností podľa IUR naďalej výrazne rastú, čo je podporené viacerými faktormi.

„Na jednej strane je to dopyt – lacné peniaze, obavy ľudí z inflácie a snaha investovať preto práve do bytov, ale aj reálna potreba zabezpečiť si bývanie. Na druhej strane je, žiaľ, obmedzená ponuka, kedy byty chýbajú práve tam, kde je dopyt najvyšší. Príkladom toho je Bratislava,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ IUR Juraj Suchánek.

Práve v Bratislave podľa Suchánka naráža snaha stavať na neaktualizovaný územný plán.

„To spôsobuje nedostatok pozemkov, na ktorých je dnes možné stavať byty. Problematické sú taktiež komplikované povoľovacie procesy, navyše v prostredí dvojstupňovej samosprávy hlavného mesta,“ myslí si Suchánek.

Situácii by podľa neho pomohla výraznejšia miera aktualizácie územného plánu, ale aj rýchlejšie a transparentnejšie povoľovacie procesy.

Zdroj: Cas.sk

Naša ponuka nehnuteľností