K silným stránkam projektu Záhradné mesto od spoločnosti ARCHIKÓD a VAVRICA ARCHITEKTI patrí kontakt s exteriérom. Najzreteľnejšie sa prejaví v jej najmladšom prírastku, luxusne ladenom Villa Rustica – Terasy, ktorý je aktuálne už niekoľko mesiacov vo výstavbe.

Vzorom je bývanie v zeleni

Návrh obytnej štvrte vychádza z rovnomenného konceptu Záhradného mesta z prelomu 19. a 20. storočia. Reagoval na zhoršujúce sa podmienky vo vtedajších sídlach súvisiace s rozmachom priemyslu. Nové štruktúry boli plánované ako sebestačné, obyvateľom mali poskytovať lokálne pracovné príležitosti a kvalitné bývanie s dôrazom na prírodnú zložku prostredia. Umiestnenie projektu sa preto javí celkom príhodné, formuje sa na severnom konci Dúbravky pri hranici prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

Výrazné balkóny a terasy

V súlade so staršími projektmi zrealizovanými okolo ulice Martina Granca prináša aj najnovší voľnejšie rozloženie objektov a sprostredkúva žiaducu komunikáciu s okolím, spracovanú opäť atraktívnym spôsobom. Už poznávacou značkou Záhradných víl, nominanta na ocenenie CEZAAR 2019, sa stali balkóny s nadštandardnou hĺbkou, tie sa v inej, ale podobne výraznej podobe podieľajú tiež na architektonickom prejave bytových domov Peknej vyhliadky.

Dôležitú úlohu zohrajú aj v dizajne Villa Rustica – Terasy, a to spolu s príjemnými zelenými terasami.

Previazanosť s okolím

Tvorbu konceptu zjavne ovplyvnil svažitý pozemok. Autori ho využili, k mnohým bytom priradili veľkorysé súkromné vonkajšie plochy uložené na viacerých úrovniach. Práve vďaka nim získali odlišnú kvalitu porovnateľnú s rodinným domom. O bezprostrednejšiu komunikáciu s okolím sa ďalej postarajú veľkorysé presklenia.

Snahu o previazanosť s prostredím demonštrujú i zaoblené tvary ríms a pomerne subtílnych balkónov, ktoré vstup stavieb do krajiny zjemňujú.

Nosný systém štvorice objektov prepojených podzemnou podnožou pozostáva zo zvislých monolitických železobetónových konštrukcií. Obvodové strechy budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom, minerálnou vlnou hrúbky 160 a 200 mm a doladené povrchovou vrstvou zo silikónovej omietky. Zrealizované budú ploché strechy so štandardnou jednoplášťovou skladbou, hydroizolácia bude zo zváranej UV stabilnej PVC – fólie a tepelná z EPS polystyrénu, pochôdzne vegetačné prestrešenie vznikne v mieste pohybových terás.

Viacizbové byty v ponuke

Exkluzívny charakter ponuky sa odráža v skladbe a riešení bytových jednotiek, každá s pekným balkónom či terasou, najmenšie disponujú dvomi obytnými izbami, najväčšia ich má až 6. Predávajú sa v zaujímavom štandarde, z ktorého stoja za zmienku drevené podlahy s V špárou značky HAFRO, vykurovanie bytov kombináciou podlahového vykurovania v obývacej izbe, kuchyni, jedálni a kúpeľni a nástenných panelových vykurovacích telies značky KORADO v izbách a rebríkovými radiátormi v hygienických priestoroch.

Klienti si môžu zvoliť vyhotovenie v stave „holobyt“, cena bude potom o zodpovedajúcu čiastku znížená, developer je zároveň otvorený i nadštandardným požiadavkám zapracovaným formou klientskych zmien.

K sympatickému dojmu z projektu má prispieť rozhodnutie umiestniť väčšinu parkovacích kapacít do podzemnej garáže. Väčšina plôch sa tak bude môcť využiť pre sadové úpravy, konkrétne aj výsadbu veľkých listnatých stromov v okolí a vybudovanie detského ihriska.

Záhradné mesto sa rozšíri

Výstavba na stavenisku napreduje, v rámci prvej etapy bolo ukončených 50% a z druhej etapy už 100% prvého podzemného podlažia. Do konca roka by mala byť zavŕšená hrubá stavba oboch etáp, vrátane vymurovania vnútorných priečok, so záverom realizácie sa počíta v júni 2023.

V prípade zatiaľ úspešného projektu Záhradné mesto sa počíta s rozšírením, k zhmotneniu je aktuálne najbližšie 3. pripravovaná etapa Villa Rustica – Terasy, ktorej výstavba by mohla byť zahájená budúci rok.

Zdroj: novostavby.sk, autor: Natália Mokoš Hulmanová